ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI: BÖBREK YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI: BÖBREK YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Bolu’da Semerkant Mahallesi Şehit Muhtar Caddesi’nde yer alan metruk haldeki yapının yıkılmasına Bolu Belediyesi’nin göz yumduğuna dair kamuoyunda çıkan haberlerle ilgili Bolu Belediyesi açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve yapının yıkılmasına Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun karar verdiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bolu İli Semerkant Mahallesi tapunun 208 ada 13 parseldeki tescilli taşınmaz ile ilgili Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.06.2020 gün ve 38 sayılı kararı ile mail-i inhidam (metruk yapı) durumundaki tescilli yapının yıkımının uygun bulunduğuna karar verilmiş olup, yine Koruma Kurulu’nun 09.06.2022 gün ve 2556 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmaza ait restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri ve sanat tarihi raporunun 2863 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında uygun olduğuna dair karar verilmiştir.

Akabinde Kurul’un 07.09.2023 tarih ve 3881 sayılı kararı ile söz konusu taşınmazda 2863 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan rekonstrüksiyon uygulamasının uygun olarak tamamlandığı anlaşıldığından, bahse konu tescilli taşınmaza ait yapı kullanma izin belgesi verilmesine karar verilmiştir.

Özetle ilgili haberde iddia edildiği gibi tescilli taşınmazın yıkılmasına göz yumulduğu şeklindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bununla birlikte ilgili basın yayın organları ile ilgili şikâyet ve dava hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtir, kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.