HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da, depremlerin ardından yeninde gündeme gelen bina yapımlarıyla ilgili olarak başlayan tartışmalarla ilgili olarak kentin yapılaşmasında uzun yıllardır çalışan İnşaat Mühendisleri biraraya geldi. İnşaat Mühendisleri Odası’nda biraraya gelen mühendisler Kahramanmaraş depreminin yeni şeyler öğrettiğini belirterek yapılarda da güncellemeye gidilmesi gerektiğini söylediler. Mühendisler adına açıklamalarda bulunan oda başkanı Nazmi Uçar, bazı meslektaşlarının kendileri hakkında ithamlarının da yok hükmünde olduğunu açıkladı.

 “BİLİM VE MESLEK ODALARININ GÖRÜŞLERİNE İTİBAR EDİLMELİ”

Bilindiği üzere ilimiz, aktif ve diri fayların bulunduğu birinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Son yaşadığımız Maraş depremleri de göstermiştir ki, projelendirmeden, denetime varıncaya değin, yapı üretim süreçlerinde gerek mevzuat açısından gerekse uygulama açısından birçok eksik bulunmaktadır. Bu sebeplebilim ve meslek odalarınca ortaya konan risk ve afet yönetimine ilişkin görüşlere, alınması gerekli önlemlere dikkat çeken açıklamalara daha çok itibar edilmeli, bu süreçler içerisinde meslek odalarımızın daha aktif rol oynaması sağlanmalıdır.

“DEĞERLENDİRMELERİ BİZLER İÇİN YOK HÜKMÜNDE”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulumuzun Bolu Belediyesi ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde,tüm Türkiye’ye örnek olmasını dilediğimiz, kamu çıkarları doğrultusunda Odalarımız ve belediyemizteknik iş birliği yürütme imkanı bulmuştur. Bu doğrultuda İnşaat Mühendisleri Odası olarak yeni yapıların daha güvenli hale getirilmesi için,üyelerimizle yürüttüğümüz teknik çalışmaları Bolu Belediyesi’ne ileterek, çalışmalarımıza ait kararların alınması için girişimci olduk. Odamızca yapı güvenliğini arttırmak için alınan bu kararlar, tüm yetkin üyelerimizin davet edildiği uzunca bir çalışmayla, deprem yönetmeliklerinin hazırlanmasında görev alan akademisyenlerle yapılan istişarelerle alınmıştır.Yürüttüğümüz bu uzun soluklu çalışma için düzenlediğimiz toplantılara katılmayan, hiçbir katkı sunmayan, bugün odamızı zan altında bırakmaya çalışanların değerlendirmeleri bizler için yok hükmündedir.

“RANT ÇEVRELERİNDE RAHATSIZLIK YARATTI”

Halkımızın daha güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşaması gerektiğinin temel insani hak olduğu bilinciyle, yürüttüğümüz çalışmalar ve bu çalışmalar doğrultusunda Bolu Belediye Meclis Üyelerinin oybirliğiyle yerel yönetim mevzuatlarına uygun aldığı kararlar kimi rantçevrelerinde rahatsızlık uyandırmıştır. Elini taşın altına koyarak güvenli yapı tesisi için uğraş veren bizler, rant çevrelerindeki bu rahatsızlığı gayet iyi anlıyoruz.

“SAMİMİYETSİZLER”

Son yıllarda yaşadığımız doğal afetlerde göstermiştir kibilim ve tekniği kendisine yol haritası edinen Meslek Odalarımızın önemi bir kat daha artmıştır.Meslek Odalarımız ve Bolu Belediyesi arasında devam eden işbirliği protokolü kapsamında, Belediyemizde Statik Proje Komisyonu oluşturulmuş, mesleki denetim zemini genişletilmiştir. Mesleki denetim olanaklarının genişletilmesinden rahatsız olanlar, kendi projelerinin başkaca kişilerce denetlenmesine itiraz ederek, kamuoyunun karşısına çıkarak her mecraya kontrolü için projelerini ilettiğini söylemektedir. Bu söylem ancak samimiyetsizlikle açıklanabilir.

“PROGRAMLARIN SORUMLULUĞUNA TERKEDİLEMEZ”

İnşaat Mühendisleri Odamız girişimiyle yürütülen çalışmaların karşısında kimileri ‘teknik doküman’ hazırlayarak yerel idareye itiraz ettiğini ifade etmektedir. Teknik olduğu iddia edilen ve mühendislikten uzak bu metnintemel itiraz noktası ‘gereksiz donatı sarfiyatı’ olup, esasen yapı maliyetleridir. Bizler için halkımızın güvenli barınma koşullarının oluşturulması hiçbir şekilde maliyet hesabına dahil edilemez.Yapı üretiminde mühendislik hizmetlerinin salt olarak programların sorumluluğuna terk edilemeyeceği tartışılmazdır. Tüm sorumluluğun mühendislik hesapları göz ardı edilerek yazılım kolaylıklarına terk edilmesi anlayışı en başında almış olduğumuz mühendislik eğitimine ihanet ve saygısızlık olacaktır. İmzaladığımız hiçbir karar “ticari” olarak değerlendirilemez. Meslek disiplinlerimizdeki yozlaşmanın önüne geçmek amacı ile bizler üyelerimizden aldığımız güçle ve üyelerimizin en geniş katılımıyla çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Aksi iddialar ortaya atarak, kamuoyunda bilgi dezenformasyonu yaratma çabası beyhudedir. Hiçbir beyhude çaba bizlerin halkımızdan, ülkemizden, mesleğimiz ve bilimsel teknik doğrulardan yana duruşumuzu engelleyemez.

“SORUMLULUK SON KULLANCIYA AİTTİR”

İnşaat Mühendisi Mümtaz Yüce Yanık, “Olayı programa indirmeyi yanlış olduğunu düşünüyorum. O program ya da bu program şöyle demenin bir anlamı yok. Programları ücretiyle satın alırsınız ve sertifikanın altında bütün sorumluluğun son kullanıcıya ait olduğu yazar. Biz operatör değiliz inşaat mühendisiyiz. Programları sadece hesap kolaylığı sağlayan aletler olarak görmeliyiz. Rant meselesine gelince, Bolu Belediyesi’ne gelen son 5 yıldaki projelere bakılsın” ifadelerini kullandı.

“HALKIMIZ KARARINI VERSİN”

İnşaat Mühendisi Fırat Çıngı, “Şimdiye kadar 5 saat arayla deprem olabileceğini bilmiyorduk. Bunların hepsi yeni bilgiler. Bir program belli veriler verebilir. Arkasından başka bir deprem gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Biz bunları bir takım kurallara bağlamaya çalışan meslektaşlarız. Bizim aramızda avukat yok. Bolu’daki inşaat stoğunu oluşturan meslektaşlarımız burada. Dolayısıyla halkımız bunu böyle görsün değerlendirsin. Kararını da ona göre versin” dedi.

“DENETİM EKSİKLİĞİNİ GÖRDÜM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı depremzedelerle yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı depremzedelerle yapacak

Deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına katılan Ekrem Çetinkaya, “İlk gittiğimizde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gittik. Orası genç mühendisler için hızlandırılmış tecrübe yeri gibiydi. Hatay’la Bolu’yu kıyasladığım zaman denetimin eksikliğini hissettim. Bizim burada dikkat ettiğimiz birçok konunun yıkılan binalarda eksik olduğunu gördüm. O bölgede yıkılan binaları görünce bizim burada koyduğumuz fazlalıkların ne kadar önemli olduğunu farkettik. İkinci gidişimde hasar tespit çalışmaları için gittik. O zaman daha rahat görme fırsatım oldu. Gittiğimiz yerlerde kaçak yapılaşmanın fazla olduğunu gördük. Bolu bu açıdan şanslı. Kaçak yapı görme şansınız çok azdır” diye konuştu.