İklim değişikliğinin en çok etkilediği üretim alanlarından biri olan tarımda, dünyanın geleceğini değiştirebilecek bu ciddi sorunun yol açtığı sonuçlardan biri olan ve bitkisel üretimi tehdit eden bitki paraziti nematodlar ile bitkilerde kök ve kök boğazı hastalıkları, TAGEM Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan Toprak Kökenli Patojenler Platformu’nun düzenlediği çalıştayda ele alındı.

Murat Ağırel duyurdu: 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafına soruşturma Murat Ağırel duyurdu: 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafına soruşturma

12 ve 13 Ekim 2023 tarihlerinde Abant’ta bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Bolu abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa İmren ve Prof. Dr. Halil Kütük ile Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Sameeullah katıldı.

Ayrıca çalıştaya; TAGEM bünyesindeki enstitülerde görev yapan araştırmacılar, akademisyenler, kamu ve özel sektör katılımcıları ile Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi’nden (CIMMYT) araştırmacılar katıldı.

Çalıştayda, bitkisel üretimi tehdit eden bitki paraziti nematodlar ile kök ve kök boğazı hastalıkları konusunda yapılacak Ar-Ge çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.