İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salonda gerçekleştirilen eğitim programına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun Karaca, Genel Sekreter İhsan Ağcan, Genel Sekreter Yardımcısı Nihani Yıldırım, daire başkanları, şube müdürleri, birimlerin faaliyet raporlarını hazırlayan akademik ve idari  yönetici ve personel katıldı.

TÜRKİYE’NİN EN SOĞUK İLİ OLDUK TÜRKİYE’NİN EN SOĞUK İLİ OLDUK

Eğitim sunumunu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Birimi Şube Müdürü Tevhide Çalışkan yaptı. Eğitim kapsamında; faaliyet raporlarının yasal dayanağı, raporlama ilkeleri, faaliyet raporu süreci, faaliyet raporlarının düzenlenmesi, ilgili idarelere verilmesi ve bu işlemlere ilişkin süreler, birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı, birim ve idare faaliyet raporlarının şekli ve benzeri konularda bilgilendirme yapıldı.