Eşit işe eşit ücret, kadın çalışan adayı bulunana kadar işe alım sürecinin uzatılması gibi konularda küresel ölçekte önemli uygulamalara imza atan Barilla, cinsiyet eşitliği taahhüdüne bir yenisini ekledi. Barilla, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek olan yeni Küresel Doğum İzni Kurumsal Politikası ile, mevcut çalışma yasasının annelere tanıdığı doğum iznine ilave olarak, babaların da annelere tam destek vermesi için 12 haftalık ücretli babalık izni tanımlıyor. Bu uygulama, evlat edinen ebeveynler için de geçerli olacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ebeveyn hakları konularının giderek önem kazandığı günümüzde, Barilla küresel ölçekte öncü bir politikaya daha imza atıyor. Dünyaca ünlü gıda şirketi, 1 Ocak 2024'te Küresel Doğum İzni Kurumsal Politikası’nı yürürlüğe alacak. Barilla Grubu, cinsiyet eşitliği taahhüdünü daha da ileriye taşıyan bu politika değişikliği ile çalışanlarına eşit fırsatlar sunmayı hedefliyor. Yıl başında hayata geçecek yeni politika ile çalışan annelerin yasal doğum iznine ek olarak, babaların da bu sürece adapte olmalarını sağlamak ve annelere destek vermelerine yardımcı olmak adına, babalara özel en az 12 haftalık izin sağlanacak. Evlat edinen anne-babalar da uygulama kapsamında olacak.

Barilla Grubu Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Direktörü Floriana Notarangelo, ebeveynliği geliştirmeyi ve iş yerindeki cinsiyet uçurumunun ana faktörlerinden birini azaltmayı amaçlayan yeni şirket politikasının hayata geçecek olmasından gurur duyduklarını belirterek; "Ebeveyn dostu bir şirket olarak önemli adımlar atma politikamız çerçevesinde, çalışanlarımızın ebeveyn olarak çıktıkları yeni yolculuklarında onlara daha iyi koşullar sağlamayı taahhüt ediyoruz” dedi.

Toplumda her ailenin benzersiz olduğuna dikkat çeken Notarangelo, "Bu yeni politikamız yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliğine olan bağlılığımızın somut bir sonucu değil, aynı zamanda şirketimizin çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerine yönelik daha büyük yolculuğunun da temel bir parçasını oluşturuyor. Bu politika, çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini ve refahını desteklemeye yönelik sürdürdüğümüz çalışmaların önemli adımlarından biri” dedi.

ÇALIŞANLARIN YARISINA YAKINI ÇALIŞACAKLARI ŞİRKETİN EBEVEYN POLİTİKALARINI ÖNEMSİYOR

Uluslararası İnsan Kaynakları platformu Remote tarafından yapılan uluslararası bir ankete göre, her iki çalışandan biri şirketin ebeveyn politikalarının çok önemli olduğunu ifade ediyor. Toplam 10 pazarda 6 bine yakın tam zamanlı çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre; katılımcıların neredeyse yarısı, şirketin daha kapsayıcı ebeveyn politikaları olması halinde yeni bir iş pozisyonunu kabul etmeyi düşüneceklerini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 47'si ise şirketin ebeveyn politikalarının beklentilerini karşılamaması halinde iş teklifini reddedebileceklerini belirtiyor.

Bununla birlikte, şirketler tarafından bu konuda hayata geçirilen politikalar yürürlükte olsa bile, bu konudaki yaygın önyargılar, insanların kendilerine ayrılan izin sürelerini kullanmaktan çekinmelerine neden oluyor. Uzaktan yapılan başka bir araştırma, çalışanların yüzde 15'inin akranlarının ve üstlerinin ne düşüneceğinden korktukları için ebeveynlik izinlerinin tamamını kullanmadıklarını ortaya koyuyor.

Barilla, özellikle çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarına odaklanarak tüm çalışanlar ve iş ortakları için destekleyici bir ortam yaratmak amacıyla önümüzdeki yılın başında yeni Küresel Doğum İzni Politikasını uygulayarak bu soruna çözüm bulmaya hazırlanıyor.

ARACIYLA MENFEZE UÇTU ARACIYLA MENFEZE UÇTU

CİNSİYETLER ARASI MAAŞ EŞİTLİĞİNİ SAĞLANDI

Barilla Grubu, toplumsal cinsiyet farkındalığı programlarını bütünsel bir yaklaşımla yürüterek uzun yıllardır cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, Barilla, "eşit işe eşit ücret" ilkesine uygun olarak dünya genelindeki tüm çalışanları için cinsiyetler arası maaş eşitliğini sağladı ve 2020 yılında uluslararası düzeyde tüm haksız cinsiyete dayalı ücret farklılıklarını ortadan kaldırdı. Bu başarı, tüm dünyada kadınların katılımına uygun iş yerleri yaratma konusundaki yenilikçi uygulamaları nedeniyle 2021 Catalyst Ödülü'nü kazanmalarını sağladı.

KADIN ÇALIŞAN ADAYI BULANA KADAR İŞE ALIM SÜRECİNİ UZATIYOR

Barilla Türkiye ise globalde hayata geçirilen projeleri bir adım öteye taşıyor. Şirket Türkiye'de tüm çalışanlarının aktif katılımıyla 2018 yılına göre beyaz yaka kadın çalışan oranını yüzde 33'ten yüzde 41'e yükseltti. Aynı şekilde, müdür ve üstü pozisyonlarda çalışan kadın oranı yüzde 31'den yüzde 55,6'ya yükseldi. İşe alım süreçlerinde cinsiyet eşitliğini artırmayı gözeten uygulamaları benimseyen Barilla Türkiye, kısa listelerde eşit sayıda kadın ve erkek çalışan adayı bulunmasına özen gösteriyor. Özellikle erkek çalışan sayısının yüksek olduğu birimlerde cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla şirket, uygun kadın çalışan adayını bulana kadar işe alım sürecini uzatıyor. Bu adımlarla Barilla Türkiye, cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Barilla Hakkında:

Barilla’nın hikayesi, 1877 yılında makarnanın anavatanı İtalya’nın Parma kentinde, Pietro Barilla’nın açtığı küçük bir ekmek fırınında başladı. Borsaya kapalı bir İtalyan aile şirketi olan Barilla, yıllar içerisinde geliştirdiği kaliteli ürün gamıyla İtalya’dan dünyaya uzanan bir üne sahip oldu. İtalyan yaşam tarzı ve Akdeniz mutfağından aldığı ilhamla insanları lezzetli ve sağlıklı gıdayla buluşturmayı amaçlayan grup; Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Vesta, Misko, Voiello ve Cucina Barilla markalarıyla milyonlarca sofraya keyif taşıyor. 1994 yılından bu yana Türkiye’deki faaliyetlerini Bolu’daki üretim tesislerinde gerçekleştiren Barilla, 15’i İtalya’da ve 14’ü İtalya dışında bulunan toplam 29 üretim merkezinde ürettiği ürünlerini 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Barilla, Pietro Barilla’nın “Çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz” prensibi doğrultusunda geliştirdiği "Sizin İçin İyi, Gezegen İçin İyi" misyonuyla, 8000’in üzerindeki çalışanıyla dünyanın dört bir yanında faaliyetlerine devam ediyor. “Sizin için iyi”, ürün gamının toplumu sağlıklı yaşam tarzını benimsemeye teşvik edecek ve gıdaya erişimi kolaylaştıracak şekilde geliştirilmesi anlamına gelirken; “Gezegen için iyi” ise sürdürülebilir tedarik zincirlerinin teşvik edilmesi ve CO2 emisyonunun ve su tüketiminin azaltılmasını ifade ediyor.