Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Gürel’in yöneticiliğini yapacağı “Şeker Pancarında Hastalıklara ve Nematoda Karşı Çoklu-Dayanıklı Ebeveyn Hatların Geliştirilmesi, Dayanıklı Yabani Pancar Türlerinin Seçimi ve Transkriptom Seviyesinde Dayanıklılıkla İlişkili Genlerin Belirlenmesi” başlıklı projede, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kastamonu Üniversitesi ise alt proje yürütücüsü kurumlar olarak görev alacaklar. Projenin finansmanı, TÜBİTAK ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa karşılanacak.

Proje kapsamında, daha önce geliştirilen “TÜRKŞEKER 2023” ve “TÜRKŞEKER 2053” adlı Rhizomania hastalığına dayanıklı ülkemizin ilk yerli şeker pancarı çeşitlerine, yeni ıslah özellikleri kazandırılarak ülkemizin tarımsal gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

AYDIN’DAN İSTANBUL’UN FETHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA AYDIN’DAN İSTANBUL’UN FETHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

HABER: Mümin Sefa GÜNAY