İmza töreni dolayısıyla DB Tarımsal Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı ve Tarımsal Projeler Koordinatörü Nezih Suyaran ile BAİBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Arslan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile rektörlük makamında ziyaret ettiler. Yapılan görüşme ardından protokol metni Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile Selçuk Borovalı tarafından imzalandı.

BAİBÜ AR-GE ÇALIŞMALARI YAPACAK

Bu kapsamda Üniversitemiz ile DB Tarımsal Enerji arasında imzalanan protokolle, biyodizelin hammadesi aspir, pelemir, ketencik ve crambe gibi yağ bitkileri ile yurtiçi ve yurtdışında bu kapsamdaki genetik kaynaklarla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapılması hedefleniyor.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjinin yerli ve çevreci kaynaklardan karşılanması amacıyla, biyodizel üretiminde kullanılabilecek ve uygun şartlar sağlanırsa ülkemizde kolayca yetiştirilebilecek bitkilerle ilgili araştırmalar stratejik önem taşıyor. Söz konusu bitkilerin küspesi, besicilikte de kullanılıyor. Ülke ekonomisin gelişmesine katkı sunacak biyoyakıt hammadesi üretiminin aynı zamanda, çiftçi ve besicilerin refah düzeylerini arttırması öngörülüyor.

ŞAPKADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI ŞAPKADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

BAİBÜ ALTERNATİF YAĞ BİTKİLERİ KONUSUNDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR

BAİBÜ geleceğin yakıtı olarak değerlendirilen biyodizel üzerine yaptığı çalışmalarla ülkemizde önde gelen üniversiteler arasındadır.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı bünyesinde biyodizel yakıt alanında kullanılabilecek alternatif yağ bitkileri konusunda; TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ve Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında iki proje yürütülmektedir. Ayrıca konuyla ilgili olarak iki yüksek lisans çalışması devam etmektedir. Bunun yanı sıra gıda ve biyoyakıt kullanımına uygun olabilecek yeni bitki türleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.