İLAN

T.C. MENGEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/118

DAVALILAR : 1-MENGEN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

2-MUSTAFA MÜCAHİT AFACAN v.d.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce sistemde kayıtlı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresiniz yetersiz olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/10/2023 günü saat: 11:25' te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01874208