Yaklaşık 4 milyon emekli çalışmaya devam ediyor Yaklaşık 4 milyon emekli çalışmaya devam ediyor

24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kalktı. Yerine ise "Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği" yayımlandı. Kararla birlikte, seferberlik ilan etme yetkisi bakanlar kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildi.

Cumhurbaşkanı;

  • Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,
  • Ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve/veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması durumunda genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verebilecek.

HABER MERKEZİ

Editör: Berfin MUTLU