AA

2023 Yılı Merkezi Yönetim  Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte toplam, 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin liralık ödenek bütçeye eklendi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira ayrıldı.

Yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' belli oldu Yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' belli oldu

1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek

Ayrıca özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine de 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklendi.

 

Hazine yardımı ödenekleri yetkisi

Ödenek eklemeleri karşılığı  yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.