TESUD Bolu Şube Başkanı Emekli P. KD. BNB. Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle yaptığı açıklamada;  “Allah yolunda Vatan uğruna savaşa bizzat katılan, canını bu uğurda vermeye adayanlara Gazi ünvanı verilir. Canını bu uğurda kaybedenlere de Şehit denir.

Muharip Gazi olarak, bizler Devletimizin bahşettiği bu ünvanı hayatımızın en büyük ödülü ve onuru kabul ediyoruz. Çanakkale destanını yazan, İstiklal Savaşını kazanan Kıbrıs’ta soydaşlarımızı Rum ve Yunan zulmünden kurtaran, Yunanlıların Enosis hayalini yok eden askerlerimiz gönlümüzün unutulmaz Gazi’leridir. Gaziler; Türkiye’nin iftiharı, vatanseverliğin ve komutanlığın yaşayan abideleridir.

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim müminlere şu buyrukla seslenmiştir. “De ki: Bizde iki iyilikten, “Gazi’lik Ve Şehitlikten” başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz.” Şehitlik ve Gazilik birbirinden ayrılmaz iki ünvandır. Konferanslarda ve Vaazlarda bu ünvanların birisinden bahsetmek çok yanlıştır. Her iki unvan beraber anlatılmalıdır. Biz askerler görevimize başlarken “ icabında Vatan, Cumhuriyet ve Vazife uğrunda hayatımızı seve seve feda edeceğimize” diye and içeriz. Gazi bir kahramandır. Cumhuriyetimizin ilk ünvanlı Gazi’si Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sakarya Meydan Muharebesi’nde 16 Ağustos 1921 günü Mustafa Kemal Paşa at’tan düşerek yaralanmış kaburga kemikleri kırılmış kısa bir baygınlıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yaralı haliyle Muharebeyi sevk ve idare etmiştir. 13 Eylül 1921’de kazanılan Sakarya Zaferinin hemen sonrası 14/15 Eylül gecesi Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa ile Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliğine cepheden telgraf ile Mareşallık ve Gazilik önergesi verdiler. Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e 19 Eylül 1921’de TBMM’nin çıkardığı bir kararla Mareşallık ve Gazilik ünvanı verildi. 26.06.2002 tarihli 4768 sayılı kanunla 19 Eylül ‘’Gaziler Günü’’ olarak kabul edilmiştir. Antep ilinin başına Gazi sıfatının konulması kararı bu şehrin istiklal savaşında gösterdiği yiğitlik ve kahramanlık dolayısıyla alınmıştır. 1934 yılında Gazi mecliste ‘’Oy Birliği” ile ATATÜRK soyadını alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu şehrin nüfusuna kayıtlı olması da tesadüf değildir.

Şehit nurlanmış, Gazi onurlandırılmış kimsedir. Bolu’muzdan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na 614 askerimiz katılmış,7 askerimiz şehit olmuştur. Türkiye’de halen 70 Muharip Gazi Şubemiz,68 Temsilcilik,637 Kore Gazimiz, 24392 Kıbrıs Barış Harekatı Gazimiz, 21341 kayıtlı Gazimiz mevcuttur.

Gazi ünvanını almanın önemi kadar da, bu ünvana sahip olanlara gerekli saygıyı göstermek önem arzeder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna kanlarını ve canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİÇAĞA KAYMAKAMI GÖREVE BAŞLADI YENİÇAĞA KAYMAKAMI GÖREVE BAŞLADI