Tmmob Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, 12 Eylül Askeri Darbesinin 43. yılı sebebiyle basın bülteni yayımladı. Perçin’in açıklamaları şu şekilde; “Bu ülke topraklarında büyük trajedilere yol açan, tarihe kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Askeri Darbesini 43. Yılında bir kez daha kınıyoruz. 12 Eylül, toplumun büyük bir şiddete maruz bırakıldığı, insan onurunu ayaklar altına alan bir darbe olduğu gibi, aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde, demokratik hak ve özgürlüklerin tümüyle yok sayıldığı bir rejimin de temeli olmuştur.

Bu sebeple 12 Eylül Darbesi, ülkemiz açısından aşılmış ve geride bırakılmış bir tarihsel trajediden ibaret değildir. Aksine, darbenin ve darbe sonrası kurulan rejimin toplum ve emek düşmanı, demokrasi karşıtı özü bugüne kadar tüm iktidarlar boyunca sürdürülmektedir.

Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizin temelinde, 12 Eylül Darbesi sonrası uygulanan neoliberal politikaları yatmaktadır. 43 yıldan bu yana iktidarda bulunan siyasi partilerin birbiriyle yarışırcasına gerçekleştirdiği özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamaları, ülkemizi bitmek bilmeyen bir kriz döngüsüne sokmuştur.”

 “BUGÜN İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ PEK ÇOK KRİZİN TEMELİ DE O YILLARA DAYANMAKTADIR.” 

12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide neoliberal, toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter yönetim anlayışı tek adam rejimi altında kurumsal ve anayasal bir nitelik kazanmıştır. 

Emekçilere yoksulluk ve açlık sınırı altında verilen düşük ücretler, insan onurunu ezen bir yaşam adeta bir kural haline getirilmiştir.

Bir yandan da 12 Eylül Darbesi’yle birlikte bir devlet politikası haline getirilen Türk-İslam Sentezi anlayışının sonucu uygulanan gerici, mezhepçi, laiklik karşıtı ve şovenist politikalarla, toplumumuzu derin bir ayrışma ve çatışma ile yüz yüze bırakmıştır.

Sokağa çıkan herkesin, ülkesi ve geleceği için hakkını arayan, mücadele eden gençlerin, kadınların, emekçilerin şiddetle bastırılması, kendinden olmayanın yasaklarla cezalandırması bugün hala 12 Eylül geleneğinin ne denli canlı olduğunu göstermektedir.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının eşiğinde ısrarla söylemeye devam ediyoruz; 

Bugün siyasi iktidarın uyguladığı ekonomik, siyasal ve toplumsal politikalar 12 Eylül Askeri Darbesinden bağımsız değildir ve onun vardığı en yüksek aşamadır!

12 Eylül Darbesi’nin yarattığı acıların ve toplumsal sonuçların ortadan kalkması, 12 Eylül uygulamalarının tümüyle ortadan kaldırılmasıyla, tek adam rejiminin sona ermesiyle mümkündür. 

Cumhuriyet tarihi tam bir asırdır darbeler tarihiyle anılmaktadır. Şimdi Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına giriyorken, gerçekten yaşanabilir, demokratik, laik, ve eşit bir ülke için üzerimize derin bir kâbus gibi çöken 12 Eylül karanlığıyla ve onun en yüksek aşaması olan tek adam rejimiyle mücadele etmeye devam edeceğiz!

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi

Çocuklarımızı, ülkemizde, yetiştiğimiz gökyüzü altında eşit, özgür ve demokratik bir ülkede büyüteceğiz!” dedi.