SÜMER Eczanesi
EVREN Eczanesi

Bolu Nöbetçi Eczaneler

SÜMER Eczanesi
Sümer Mah.Cumhuriyet Cad.No:76/10(CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI İŞKUR YANI)
Tel: 0374 215 92 38
EVREN Eczanesi
Sağlık Mah. Dodurga Cad. Kutlu Apt. No:57(Çağsu Hastanesi Karşısı)
Tel: 0374 270 20 26
Bolu 5 günlük hava tahmini

TARİH YENİDEN YAZILIYOR

Murat PEÇENEK

7 Haziran 2013
TARİH YENİDEN YAZILIYOR
1944 depremini Osmanlı Devlet arşivlerinin, cumhuriyet bölümü kısmında incelerken, karşıma Rum Patriği Athenagoras'ın geçmiş olsun telgrafı, Bolu milletvekili Mahmut Güçbilmez'in Ankara Numune Hastanesine yatırılması (14-5-1953 tarihinde), milletvekillerimizin soru önergeleri,
3-9-1927 hükümete hakaret eden Bolulu emekli asker Refik Firaki değil sadece diğer örneklerinin de bulunduğu, Hilafet Ordusuyla-Yunan Ordusunun birlikte hareket edeceğine dair Bolu halkının inanmışlığının yanlışlığı üzerine alınacak tedbirler,
8/2/1936 tarihindeki yer sarsıntıları,
22/12/1942’de ki depremler,
20/01/1929 yılındaki hükümet konağı yangını, köy ve orman yangınları,
9/2/1937 Bolu'da ki alaya sefer halinde kullanacakları silahları koyacak bir depo yapılmadan Kadı Camisi'ni boşaltmalarının mümkün olmadığına dair Milli Müdafaa'nın görüşü.
18/5/1924 Mustafa Paşalı Yzb. Şerif Efendi'nin Bolu isyanındaki hizmetinden dolayı taltifi.
10/5/1934 Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilen Reşat Bey'in memuriyetinin onayı.
18/1/1937-Hesap Memuru Bolulu İrfan Moralıoğlu'nun içki içmesi ve ahlaki kusurları sebebiyle emekliye sevki.
28/9/1920-Yozgat, Düzce ve Bolu olaylarına karışıp daha önce tutuklanmış olanların aflarının mümkün olmadığı.
8/11/1921-Bolu İsyanında İstanbul'a kaçan 5 kişinin affedilerek memleketlerine dönmesi konusunda, vatana ihanet suçluları hakkındaki kanunun tasdikine kadar bir şey yapılmaması.
21/11/1926 Bolu'nun Elemen ve Afşar Köylerinde bulunan kömür, demir ve bakır madenleri arama ruhsatı hukukunun Ticaret ve Sanayi Bankası adına Müdürü Hasan Şaban'a devir ve ferağı.
27/12/1934 Bolu'nun Akcaalan Köyü’nde Jorj Kalafatı ve Arif Halil'in maden arama ruhsatı isteğinin reddi.
13/9/1954 Bolu'da Galip Paşa Camii arsasının satılması.
15/9/1926 Bolu'da Yıldırım ve Kadı Camilerindeki 20 adet antika halı seccadenin İstanbul Vakıflar Müdürlüğü'ne gönderildiği.
Osmanlı Arşivlerinde karşıma çıkanlar ise;
Abbas Paşa, Bolu Mutasarrfı-Abdullah Efendi (Bolu hanedanında)-Abdullah, Bolulu (Saray aşçılarından)-Agob Efendi (Bolu Meclis-i İdare Müteveffa azası)-Ahmed Bahaddin (Bolu Kaymakamı)-Ahmed bin Ali (Bolulu Aşçı)- Ahmed Paşa Vakfı (Bolu)- Ahmed, Bolulu (Rumeli Ordusu 1. Redif Alayı binbaşısı-Ahmed,Ağa, Alaybeyizâde (Bolu hanedanından)-Albertyan, İsrail (Tiflisli, Rus tabelasından, Bolu'da sürgün)-Ali Efendi (Bolu'daki Şeyh Bedreddin oğlu İmam Yunus Mezraası Vakfı Mütevellisi)-Artin (Bolu sandık sarrafı)-Aristidi Yorgi Efendi (Bolu Hastahanesi Eczacısı)-Bedros (Bolu'da saatçi)-Bandilli (Bolu Memleket Tabibi-Beragon, Baron (Bolu'da memleket tabibi-Bolu Berkiz Kilisesi-Bolu Divan-ı Harb-i Örfi Hapishanesi-Bolu Ermeni Mektebi-Bolu Gureba Hastahanesi-Bolu Kaymakamı Mehmed Latif (Caka Kazası Sandık Emini Hacı Ömer'in oğlu-Bolu Kıbtileri-Bolu Nümune Mektebi-Bolu Redif Alayı Kaymakamlığı-Bolu Zükur İbtidai Mektebi-Bolunaki (Tacir)-Bolulu Ayşe Hatun Vakfı İbtidai Mektebi -Bolus Afif (Süryani Kadim cemaatinden-Boluzyan (Ermeni Eyalet Meclisi Reisi-Braden, Baron (Bolu Memleket Tabibi)-Bursalıyan Kirkoryan (Bolu İdare Meclisi azası)-Çarşı Ağalığı (Bolu)-Çarşı Ağalığı-Damadin (Bolu Belediye Reisi)-Deli Hasan (Bolu ahalisinden, katil-Darulmuallimin-i Sıbyan (Bolu)-Dimitri Boluplu (Yunanlı)-Emmanuel Gaffan (Bolu Hapishanesi'nde mevkuf-Esad Efendi, Molla, Bolulu (Medine-i Münevvere Kadısı)-Eva Hoşuryan (Bolu)-Filipadis (Bolu'da tüccar-Fişer (Bolu'da Amerika Muavenet Heyeti reisi)-Haryandos Efendi (Bolu Mekteb-i İdadisi sabık Muallimi-Hırisyandos Efendi (Bolu İdadisi Hendese, Coğrafya, Resim ve Ziraat Muallimi-Hrisandos Efendi (Bolu Mekteb-i İdadisi Ziraat, Handese, Coğrafya ve Resim Muallimi)-Hristo veled-i Panayot Papadopulo (Bolu Reji İdaresi eksperlerinden-Hoca Nasreddin Vakfı (Dere köyü, Bolu-İhsan Bey (Binsaşı, Kuva-yı Milliye'nin Bolu Mutasarrıflığı Vekaleti'ne tayin ettiği şahıs)-
Yorum yazın
İmlası çok bozuk, büyük harfle yazılan,
Habere değil yorumculara yönelik,
Diğer kişilere hakaret niteliği taşıyan,
Çok kısa ve konuyu zenginleştirmeyen yorumlar KESİNLİKLE YAYIMLANMAYACAKTIR.
Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Yazarin diğer yazıları
Bolu'nun Instagram Günlüğü
Tüm Instagram Günlüğünü göster

Haberler

Site içi arama